ติดต่อลงโฆษณา racingweb@gmail.com

แสดงกระทู้

ส่วนนี้จะช่วยให้คุณสามารถดูกระทู้ทั้งหมดสมาชิกนี้ โปรดทราบว่าคุณสามารถเห็นเฉพาะกระทู้ในพื้นที่ที่คุณเข้าถึงในขณะนี้


แสดงหัวข้อ - КёngЯacing

หน้า: 1 [2]
31
ตาราง attachments ในฐานข้อมูล ทำไมมันโตจัง เฉพาะตาราง attachments อย่างเดียวก็ 600 กว่าเมกแล้ว ฐานข้อมูลรวม 700 เมก เอง ของคุณเก่ง เป็นแบบนี้ไหม

เนื่องจาก vB เก็บไฟล์แนบในฐานข้อมูล หรือที่เรียกว่า BLOB จึงมีผลทำให้ฐานข้อมูลมีขนาดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
ถ้าต้องการย้ายไฟล์แนบจากฐานข้อมูลมาอยู่ในเว็บเซิร์ฟเวอร์ปกติ ให้เข้าไปที่ Attachments
Attachment Storage Type
Move Items from Database into File System
แล้วก็สร้างโฟลเดอร์ไฟล์แนบที่ต้องการใช้งาน อย่าลืม chmod เป็น 777 ด้วย
(โฟลเดอร์ไฟล์แนบ ไม่จำเป็นต้องอยู่ใน /home/web/forum ก็ได้ อาจจะอยู่ใน /home2 หรือ /home3 หรือพาร์ติชั่นอื่นๆ ในเซิร์ฟเวอร์เดียวกับ vB นั้นก็ได้)

ส่วนรูปส่วนตัว หรือ Avatar ก็ถูกเก็บในฐานข้อมูลเช่นกัน ถ้าต้องการย้ายออกมาให้เข้าไปที่ Avatar
User Picture Storage Type
Move Items from Database into File System
แล้วก็สร้างโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์ตามขั้นตอนเดียวไฟล์แนบ

32
เคยเห็น ที่ rcweb.net เวลาคนเข้าใช้เยอะๆ จะมีข้อความขึ้นประมาณว่า " server กำลังทำงานหนัก" สามารถ set ตรงไหนได้

ขอบคุณล่วงหน้าครับ

ให้เข้าไปที่ vBulletin Options
Server Settings and Optimization Options
*NIX Server Load Limit ให้ใส่ตัวเลขของ Load averages ที่ต้องการให้ vB หยุดทำงาน เช่น 10 หรือ 15 เป็นต้น

ฟังค์ชั่นนี้ใช้ได้กับเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่เป็น Linux เท่านั้น Windows ใช้ไม่ได้

34
ให้เข้าไปที่ vBulletin Options
เลือก Censorship Options
ในส่วน Blank ASCII Character Stripper ให้ลบ 160 173 แล้วก็ปล่อยว่างเอาไว้ ไม่ต้องใส่ตัวเลขหรือตัวอักษรใดๆ

คลิก Save หรือ บันทึก แล้วลองทดสอบดูครับ

35
ไฟล์ภาษาไทย vBulletin 3.6.x

วิธีการติดตั้ง หลังจากดาวน์โหลดเสร็จแล้ว
เข้าไปในส่วนของ admin คลิกที่ Languages & Phrases และ Download / Upload Languages
ในส่วน Import Language XML File
เลือก Browse... เพื่อเลือกไฟล์ vbulletin-language-thai.xml
Overwrite Language ให้เลือก (Create New Language)
Title for Uploaded Language ไม่ต้องใส่ เนื่องจากในไฟล์ดังกล่าวใส่ไว้ให้เรียบร้อยแล้ว
Ignore Language Version ให้เลือก Yes

ดูตัวอย่าง vBulletin ภาษาไทยได้จากเว็บไซต์ http://rcweb.net/forums/

[ไฟล์แนบถูกลบโดยผู้ดำเนินการ]

36
สำหรับฟอรั่มที่ติดตั้งใหม่ ให้ดาวน์โหลดไฟล์ thai-smf_1-1-rc2_install.zip
ในไฟล์ดังกล่าว มี SMF เวอร์ชั่น 1.1 RC2 พร้อมภาษาไทยติดตั้งไว้ให้แล้ว ไม่ต้องติดตั้งภาษาไทยเพิ่มเติมอีก

สำหรับอัพเดทฟอรั่ม จากเวอร์ชั่นเก่ากว่า 1.1 RC2 ให้ดาวน์โหลดไฟล์ thai-smf_1-1-rc2_update.zip
ในไฟล์ดังกล่าว มี SMF เวอร์ชั่น 1.1 RC2 พร้อมภาษาไทยติดตั้งไว้ให้แล้ว ไม่ต้องติดตั้งภาษาไทยเพิ่มเติมอีก


ไฟล์ภาษาไทย สำหรับคนที่ดาวน์โหลด SMF 1.1 RC2 มาจากเว็บไซต์ของ SMF
ให้ดาวน์โหลดเฉพาะไฟล์ภาษาไทย thai-language-1.1-rc2.zip


* แปลเพิ่มไฟล์ Manual.thai.php วันที่ 13 ม.ค. ใช้สำหรับส่วนช่วยเหลือจากเมนูช่วยเหลือ ตามตัวอย่างนี้ http://smf.rcweb.net/index.php?action=help
แปลเพิ่มโดยคุณ TinaCat

[ไฟล์แนบถูกลบโดยผู้ดำเนินการ]

37
คลิกขวา เลือก Save as

สำหรับเวอร์ชั่นก่อน 1.1 RC2
http://smf.rcweb.net/Themes/babylon/style.css

สำหรับเวอร์ชั่น 1.1 RC2 เป็นต้นไป
http://smf.rcweb.net/Themes/default/style.css

แล้วเอาไฟล์ style.css ไปติดตั้งใน url.com/Themes/default/

38
<?php
// Version: 1.1 RC2; Manual

/* Everything in this file is for the Simple Machines help manual
   If you are looking at translating this into another language please
   visit the Simple Machines website for tools to assist! */

// Entries for template: index.
$txt['manual_index_visit_simple_machines'] = 'Visit Simple Machines!';

// Entries for template: smf.
$txt['manual_smf_user_help'] = 'SMF User Help';

// Entries for template: index.
$txt['manual_index_intro'] = 'Introduction';
$txt['manual_index_register'] = 'Registering';
$txt['manual_index_login'] = 'Logging In';
$txt['manual_index_profile'] = 'Profile';
$txt['manual_index_posting'] = 'Posting';
$txt['manual_index_pm'] = 'Personal Message';
$txt['manual_index_search'] = 'Searching';
$txt['manual_index_you_have_arrived_part1'] = 'So you\'ve arrived at this ';
$txt['manual_index_you_have_arrived_link_site0'] = 'Simple Machines Forum';
$txt['manual_index_you_have_arrived_part2'] = ' (SMF)! Perhaps you\'ve been looking at the ';
$txt['manual_index_you_have_arrived_link_site0_board'] = 'board index';
$txt['manual_index_you_have_arrived_part3'] = ' or a screen telling you that you need to register before you can read it and you\'re wondering what to do next?';
$txt['manual_index_guest_permit_read_part1'] = 'Well, some forums permit guests to read and post, some permit guests to read only and some are restricted to registered members. We\'d recommend ';
$txt['manual_index_guest_permit_read_link_registering'] = 'registering';
$txt['manual_index_guest_permit_read_part2'] = ' at any forum that you see yourself using regularly because many of the most useful features will only become available to you when you do so. Since SMF, however, is such a flexible system that few forums are likely to be identical, we will start by describing four key areas that we\'d normally expect to be there for you:';
$txt['manual_index_main_menu'] = 'The Main Menu';
$txt['manual_index_suppossing_guest'] = 'Supposing you\'ve arrived here as a guest (or have registered but are currently logged out), the main menu (which appears on every page) should normally comprise five or six buttons (or text links):';
$txt['manual_index_home_desc_part1'] = '<strong>Home</strong>, which takes you back to the ';
$txt['manual_index_home_desc_link_board'] = 'board index';
$txt['manual_index_home_desc_part2'] = '.';
$txt['manual_index_help_desc'] = '<strong>Help</strong>, which brings you to this guide.';
$txt['manual_index_search_desc_part1'] = '<strong>Search</strong>, which allows you to ';
$txt['manual_index_search_desc_link_searching'] = 'search';
$txt['manual_index_search_desc_part2'] = ' the forums for whatever you\'re looking for.';
$txt['manual_index_calendar_desc_part1'] = '<strong>Calendar</strong>, which links to the forum ';
$txt['manual_index_calendar_desc_link_posting_calendar'] = 'calendar';
$txt['manual_index_calendar_desc_part2'] = ' (if enabled).';
$txt['manual_index_login_desc_part1'] = '<strong>Login</strong>, which allows you to ';
$txt['manual_index_login_desc_link_loginout'] = 'login';
$txt['manual_index_login_desc_part2'] = ' if already registered.';
$txt['manual_index_register_desc_part1'] = '<strong>Register</strong>, which allows you to ';
$txt['manual_index_register_desc_link_registering'] = 'register';
$txt['manual_index_register_desc_part2'] = ' (or sometimes apply for registration) when you wish to do so.';
$txt['manual_index_once_registered'] = 'Once you\'ve registered and logged in, however, the main menu should look a little different:';
$txt['manual_index_home_reg'] = '<strong>Home</strong> (as before).';
$txt['manual_index_help_reg'] = '<strong>Help</strong> (as before).';
$txt['manual_index_search_reg'] = '<strong>Search</strong> (as before).';
$txt['manual_index_profile_reg_part1'] = '<strong>Profile</strong>, which allows you to make changes to your ';
$txt['manual_index_profile_reg_link_profile'] = 'profile';
$txt['manual_index_profile_reg_part2'] = ' settings.';
$txt['manual_index_calendar_reg'] = '<strong>Calendar</strong> (as before).';
$txt['manual_index_logout_reg_part1'] = '<strong>Logout</strong>, which allows you to ';
$txt['manual_index_logout_reg_link_loginout_logout'] = 'logout';
$txt['manual_index_logout_reg_part2'] = ' again if desired.';
$txt['manual_index_forum_admins_note_presentation'] = 'Forum administrators should also note the presence of an additional <strong>Admin</strong> button.';
$txt['manual_index_sec_board_index'] = 'The Board Index';
$txt['manual_index_sec_board_index_def'] = 'While the board index (forum home page) is packed with all kinds of information and links, the core of the interface (at least in the SMF default theme) normally looks something like this:';
$txt['manual_index_forum_name'] = 'Forum Name';
$txt['manual_index_cat_name'] = 'Category Name';
$txt['manual_index_board_name'] = 'Board Name';
$txt['manual_index_board_desc'] = 'Board Description';
$txt['manual_index_topics_posts'] = 'Number of topics and posts in this board';
$txt['manual_index_date_time'] = 'Date, time, subject and author of last post';
$txt['manual_index_new_posts'] = 'New Posts';
$txt['manual_index_no_new'] = 'No New Posts';
$txt['manual_index_mark_read'] = 'Mark ALL messages as read';
$txt['manual_index_f_name'] = 'The <strong>forum name</strong> links back to the top of the board index.';
$txt['manual_index_cat'] = 'If the <strong>category</strong> is collapsable (shown by the little arrow symbol), clicking the category name collapses or expands the category as appropriate.';
$txt['manual_index_b_name_part1'] = 'The <strong>board name</strong> links to the ';
$txt['manual_index_b_name_link_message'] = 'message index';
$txt['manual_index_b_name_part2'] = ' for that board.';
$txt['manual_index_b_desc'] = 'The <strong>board description</strong> describes the board\'s content, and may also include links to child boards and/or specify the board\'s moderator(s).';
$txt['manual_index_n_no_n_posts'] = 'The <strong>New Posts</strong> and <strong>No New Posts</strong> icons in the leftmost column show registered members whether there have been any new posts to the board since they last read it.';
$txt['manual_index_m_read'] = 'The <strong>Mark as Read</strong> button enables registered members to mark all posts in the entire forum as \'read\'.';
$txt['manual_index_sec_msg_index'] = 'The Message Index';
$txt['manual_index_sec_msg_index_def'] = 'Like the board index, the message index interface is quite straightforward when reduced to its essential components:';
$txt['manual_index_pages'] = 'Pages';
$txt['manual_index_mark_read_this_board'] = 'Mark Topics as Read for this Board';
$txt['manual_index_ru_sure_notify'] = 'Are you sure you wish to enable notification of new topics for this board?';
$txt['manual_index_notify'] = 'Notify of Replies';
$txt['manual_index_start_new'] = 'Start new topic';
$txt['manual_index_new_poll'] = 'Post New Poll';
$txt['manual_index_subject'] = 'Subject';
$txt['manual_index_started_by'] = 'Started by';
$txt['manual_index_replies'] = 'Replies';
$txt['manual_index_views'] = 'Views';
$txt['manual_index_last_post'] = 'Last post';
$txt['manual_index_topic_subject'] = 'Topic Subject';
$txt['manual_index_new'] = 'New';
$txt['manual_index_topic_starter'] = 'Topic Starter';
$txt['manual_index_last_poster'] = 'Date, time and author of last post';
$txt['manual_index_normal_post'] = 'Topic you have posted in';
$txt['manual_index_normal_topic'] = 'Normal Topic';
$txt['manual_index_hot_post'] = 'Hot Topic (More than 15 replies)';
$txt['manual_index_very_hot_post'] = 'Very Hot Topic (More than 25 replies)';
$txt['manual_index_locked'] = 'Locked Topic';
$txt['manual_index_sticky'] = 'Sticky Topic';
$txt['manual_index_poll'] = 'Poll';
$txt['manual_index_jump_to'] = 'Jump to';
$txt['manual_index_destination'] = 'Please select a destination';
$txt['manual_index_another_board'] = 'Another Board';
$txt['manual_index_go'] = 'go';
$txt['manual_index_nav_tree'] = 'Some forums show the <strong>navigation tree</strong> at the top in a space-saving horizontal mode.';
$txt['manual_index_page_number'] = 'The <strong>page numbers</strong> link to further pages of the board, and may be accompanied by <strong>Go Up</strong> and <strong>Go Down</strong> buttons linking to the top and bottom of the current page.';
$txt['manual_index_mark_read_button'] = 'The <strong>Mark as Read</strong> button enables registered members to mark all posts in this board as \'read\'.';
$txt['manual_index_notify_button'] = 'The <strong>Notify</strong> button enables registered members to subscribe to email notification of replies to topics in this board.';
$txt['manual_index_new_topic_poll_button_part1'] = 'The <strong>New Topic</strong> and <strong>New Poll</strong> buttons are for starting new topics and polls, as described in the ';
$txt['manual_index_new_topic_poll_button_link_posting'] = 'posting help';
$txt['manual_index_new_topic_poll_button_part2'] = '.';
$txt['manual_index_subject_replies_etc'] = 'The <strong>Subject</strong>, <strong>Started by</strong>, <strong>Replies</strong>, <strong>Views</strong> and <strong>Last post</strong> links enable you to sort the columns by these parameters (with <strong>Last post</strong> also toggling between descending and ascending order as indicated by the little arrow).';
$txt['manual_index_topic_icons'] = 'The <strong>topic icons</strong> in the leftmost column are explained by the key below.';
$txt['manual_index_post_icons'] = 'The <strong>post icons</strong> in the next column are sometimes used to draw attention to the mood or purpose of the topic.';
$txt['manual_index_topic_subject_links_part1'] = 'The <strong>topic subject</strong> links to the start of the ';
$txt['manual_index_topic_subject_links_link_topic'] = 'topic';
$txt['manual_index_topic_subject_links_part2'] = ', with extra links for subsequent pages and <strong>new</strong> buttons to take registered members straight to their first unread post of the topic.';
$txt['manual_index_where_topic_part1'] = 'Where the <strong>topic</strong> has been started or last replied to by a registered member, their names link to their respective ';
$txt['manual_index_where_topic_link_profile'] = 'profiles';
$txt['manual_index_where_topic_part2'] = '.';
$txt['manual_index_jump_to_menu'] = 'The <strong>Jump to</strong> menu provides a convenient quick method of navigating the forum.';
$txt['manual_index_sec_topic'] = 'The Topic';
$txt['manual_index_ref_thread'] = 'Sometimes referred to as <strong>threads</strong>, <strong>topics</strong> are where you find the actual messages:';
$txt['manual_index_reply'] = 'Reply';
$txt['manual_index_ru_sure_enable_notify'] = 'Are you sure you wish to enable notification of new replies for this topic?';
$txt['manual_index_mark_unread'] = 'Mark unread';
$txt['manual_index_send_topic'] = 'Send this topic';
$txt['manual_index_print'] = 'Print';
$txt['manual_index_author'] = 'Author';
$txt['manual_index_topic'] = 'Topic';
$txt['manual_index_read_x_times'] = 'Read x times';
$txt['manual_index_view_author_profile'] = 'View the profile of Author';
$txt['manual_index_member_group'] = 'Member Group';
$txt['manual_index_post_group'] = 'Post Group';
$txt['manual_index_post_count'] = 'Post Count';
$txt['manual_index_post_date_time'] = 'Date and Time of Post';
$txt['manual_index_reply_quote'] = 'Reply with quote';
$txt['manual_index_topic_text'] = 'Here is the text of the message, which is ultimately what we\'re all here for!';
$txt['manual_index_smiley'] = 'Smiley';
$txt['manual_index_report_to_mod'] = 'Report to moderator';
$txt['manual_index_logged'] = 'Logged';
$txt['manual_index_view_profile'] = 'View Profile';
$txt['manual_index_email'] = 'Email';
$txt['manual_index_personal_msg'] = 'Personal Message (Offline)';
$txt['manual_index_navigation_tree'] = 'Some forums show the <strong>navigation tree</strong> at the top in a space-saving horizontal mode.';
$txt['manual_index_prev_next'] = 'Some forums may also be configured with <strong>previous</strong> and <strong>next</strong> topic links.';
$txt['manual_index_page_no_link'] = 'The <strong>page numbers</strong> link to further pages of the topic, and may be accompanied by <strong>Go Up</strong> and <strong>Go Down</strong> buttons linking to the top and bottom of the current page.';
$txt['manual_index_reply_button_part1'] = 'The <strong>Reply</strong> button enables you to ';
$txt['manual_index_reply_button_link_posting_reply'] = 'reply';
$txt['manual_index_reply_button_part2'] = ' to the topic.';
$txt['manual_index_notify_button_enables'] = 'The <strong>Notify</strong> button enables registered members to subscribe to email notification of replies to the topic.';
$txt['manual_index_mark_unread_button'] = 'The <strong>Mark Unread</strong> button enables registered members to mark the topic as \'unread\', which means that it will still be listed as new and can be effectively \'saved for later\'. Note that this button changes to <strong>Add Poll</strong> in the bottom button set for users with permission to add polls to existing topics.';
$txt['manual_index_send_topic_button'] = 'The <strong>Send Topic</strong> button enables registered members to send a link to the topic by email.';
$txt['manual_index_print_button'] = 'The <strong>Print</strong> button creates a simplified, printer-friendly rendering of the page.';
$txt['manual_index_author_name_link_part1'] = 'The <strong>author name</strong> links to the author\'s ';
$txt['manual_index_author_name_link_link_profile'] = 'profile';
$txt['manual_index_author_details'] = 'The <strong>author details</strong> in the lefthand column may be accompanied by further personal information.';
$txt['manual_index_topic_subject_links_start'] = 'The <strong>topic subject</strong> links back to the start of the topic.';
$txt['manual_index_quote_button_part1'] = 'The <strong>Quote</strong> button enables you to ';
$txt['manual_index_quote_button_link_posting_quote'] = 'quote';
$txt['manual_index_quote_button_part2'] = ' the post.';
$txt['manual_index_modify_delete_part1'] = 'Further <strong>Modify</strong> and <strong>Delete</strong> options are normally provided to enable registered members to ';
$txt['manual_index_modify_delete_link_posting_modify'] = 'edit';
$txt['manual_index_modify_delete_part2'] = ' their own posts.';
$txt['manual_index_report_to_moderator'] = '<strong>Report to moderator</strong> enables you to report abusive or wrongly-placed posts to the forum staff.';
$txt['manual_index_logged_IP'] = '<strong>Logged</strong> indicates that the IP of the author has been logged. The actual IP is only available to board administrators';
$txt['manual_index_jump_to_menu_provides'] = 'The <strong>Jump to</strong> menu provides a convenient quick method of navigating the forum.';

39
เกิดจากความผิดพลาด เกี่ยวกับ php นิดหน่อย
เนื่องจากการโหลด session ซ้ำซ้อน หลังจาก config php ใหม่ มันก็เลยใช้งาน session ไม่ได้

40
เปิดไฟล์ Themes/defeult/script.js

ใส่ในบรรทัดสุดท้าย
โค้ด: [เลือก]
// gray logoff effect!
function log_out()
{
ht = document.getElementsByTagName("html");
ht[0].style.filter = "progid:DXImageTransform.Microsoft.BasicImage(grayscale=1)";
if (confirm('Are you sure you want to logout?'))
{
return true;
}
else
{
ht[0].style.filter = "";
return false;
}
}

เปิดไฟล์ Themes/defeult/index.template.php

<search for> ค้นหา
โค้ด: [เลือก]
<a href="', $scripturl, '?action=logout;sesc=', $context['session_id'], '">', ($settings['use_image_buttons'] ? '<img src="' . $settings['images_url'] . '/' . $context['user']['language'] . '/logout.gif" alt="' . $txt[108] . '" style="margin: 2px 0;" border="0" />' : $txt[108]), '</a>';</search for>

<replace> แก้ไขทับของเดิม
โค้ด: [เลือก]
<a onclick="return log_out()" href="', $scripturl, '?action=logout;sesc=', $context['session_id'], '">', ($settings['use_image_buttons'] ? '<img src="' . $settings['images_url'] . '/' . $context['user']['language'] . '/logout.gif" alt="' . $txt[108] . '" style="margin: 2px 0;" border="0" />' : $txt[108]), '</a>';</replace>

ทดสอบได้ที่ http://rcweb.net/forums-test/ สำหรับ SMF และ http://rcweb.net/vb/ สำหรับ vBulletin

Code from RacingWeb Forum Develop SMF 1.1

41
เปิดไฟล์ Themes\defeult\MessageIndex.template.php

<search for> ค้นหา ประมาณบรรทัดที่ 135
โค้ด: [เลือก]
<td width="14%"><a href="', $scripturl, '?board=', $context['current_board'], '.', $context['start'], ';sort=starter', $context['sort_by'] == 'starter' && $context['sort_direction'] == 'up' ? ';desc' : '', '">', $txt[109], $context['sort_by'] == 'starter' ? ' <img src="' . $settings['images_url'] . '/sort_' . $context['sort_direction'] . '.gif" alt="" border="0" />' : '', '</a></td></search for>

<replace> แก้ไขทับของเดิม
โค้ด: [เลือก]
<td width="18%"><span style="float:right"><a href="', $scripturl, '?board=', $context['current_board'], '.', $context['start'], ';sort=first_post', $context['sort_by'] == 'first_post' && $context['sort_direction'] == 'up' ? ';desc' : '', '">', $txt[317], $context['sort_by'] == 'first_post' ? ' <img src="' . $settings['images_url'] . '/sort_' . $context['sort_direction'] . '.gif" alt="" border="0" />' : '', '</a></span><a href="', $scripturl, '?board=', $context['current_board'], '.', $context['start'], ';sort=starter', $context['sort_by'] == 'starter' && $context['sort_direction'] == 'up' ? ';desc' : '', '">', $txt[109], $context['sort_by'] == 'starter' ? ' <img src="' . $settings['images_url'] . '/sort_' . $context['sort_direction'] . '.gif" alt="" border="0" />' : '', '</a></td></replace>


<search for> ค้นหา ประมาณบรรทัดที่ 138
โค้ด: [เลือก]
<td width="24%"><a href="', $scripturl, '?board=', $context['current_board'], '.', $context['start'], ';sort=last_post', $context['sort_by'] == 'last_post' && $context['sort_direction'] == 'up' ? ';desc' : '', '">', $txt[111], $context['sort_by'] == 'last_post' ? ' <img src="' . $settings['images_url'] . '/sort_' . $context['sort_direction'] . '.gif" alt="" border="0" />' : '', '</a></td>';<search for>

<replace> แก้ไขทับของเดิม
โค้ด: [เลือก]
<td width="18%"><a href="', $scripturl, '?board=', $context['current_board'], '.', $context['start'], ';sort=last_post', $context['sort_by'] == 'last_post' && $context['sort_direction'] == 'up' ? ';desc' : '', '">', $txt[111], $context['sort_by'] == 'last_post' ? ' <img src="' . $settings['images_url'] . '/sort_' . $context['sort_direction'] . '.gif" alt="" border="0" />' : '', '</a></td>';</replace>


<search for> ค้นหา ประมาณบรรทัดที่ 180
โค้ด: [เลือก]
<td class="windowbg2" valign="middle" width="14%">
', $topic['first_post']['member']['link'], '
<search for>

<replace> แก้ไขทับของเดิม
โค้ด: [เลือก]
<td class="windowbg2" valign="middle" width="18%">
', $topic['first_post']['member']['link'], '<br />' . $topic['first_post']['time'] . '
</replace>


<search for> ค้นหา ประมาณบรรทัดที่ 189
โค้ด: [เลือก]
<td class="windowbg2" valign="middle" width="22%">
<a href="', $topic['last_post']['href'], '"><img src="', $settings['images_url'], '/icons/last_post.gif" alt="', $txt[111], '" title="', $txt[111], '" border="0" style="float: right;" /></a>
<search for>

<replace> แก้ไขทับของเดิม
โค้ด: [เลือก]
<td class="windowbg2" valign="middle" width="18%">
<a href="', $topic['last_post']['href'], '"><img src="', $settings['images_url'], '/icons/last_post.gif" alt="', $txt[111], '" title="', $txt[111], '" border="0" style="float: right;" /></a>
</replace>

ดูตัวอย่างได้ที่ http://rcweb.net/forums-test/?board=2.0

Code from RacingWeb Forum Develop SMF 1.1

42
หลายคนอาจจะเคยประสบปัญหาการแยกแยะระหว่างหัวข้อติดหมุดกับหัวข้อปกติ โค้ดตัวนี้ช่วยคุณได้

เปิดไฟล์ Themes/defeult/MessageIndex.template.php

<search for> ค้นหา
โค้ด: [เลือก]
foreach ($context['topics'] as $topic)
{
</search for>

<Add after> ใส่ต่อจากที่ค้นหา
โค้ด: [เลือก]
if (isset($previousTopicClass) && strpos($previousTopicClass, 'sticky') !== false && !$topic['is_sticky'])
echo '
<tr class="titlebg" style="font-size: 1ex;">
<td colspan="2">&nbsp;</td>
<td colspan="7">&nbsp;</td>
</tr>';
$previousTopicClass = $topic['class'];
</Add after>

ดูตัวอย่างได้ที่ http://rcweb.net/forums-test/?board=2.0

Code from RacingWeb Forum Develop SMF 1.1

43
สำรวจในเว็บ smf อยู่ทุกๆ วัน ก็ยังไม่เห็นว่าเค้าพัฒนามากไปกว่านี้ และดูเหมือนว่าคนที่เก่งๆ ที่ทำงานอยู่มาตั้งแต่ yabb se มาถึง smf ก็ออกไปหมดแล้ว เปลี่ยนตำแหน่งสถานะเป็น smf friend แล้วก็ไม่ค่อยจะล็อคอินกลับมา คนเก่งล่าสุดของ smf ที่ชื่อ Unknown ก็จากไปอีกคน

เมื่อไปดูฟอรั่มอื่นๆ ที่น่าสนใจ อย่าง Invision Power Board เดียวนี้เค้าก็พัฒนาไปไกลมากๆ มี plugin blog gallery เป็นของตัวเองและฟีเจอร์ใช้งานก็เยอะมาก ทั้งๆ ที่ yabb se ก็เกิดมาก่อน ipb ยังมีไม่ได้เท่านี้ ล่าสุดมีฟังค์ชั่น Change Display Name แล้วด้วย ฉะนั้น ในขณะนี้ไม่ใช่มีแค่ smf เท่านั้นที่เปลี่ยนชื่อแสดงผลได้ ipb ก็มีแล้วด้วย ส่วนฟังค์ชั่นที่ลึกๆ มากกว่านี้ยังไม่มีโอกาสได้ทดสอบเนื่องจาก ราคาของ ipb แพง ยังไม่คิดที่จะซื้อมาทดสอบในเวลานี้
ส่วน vBulletin เวอร์ชั่นล่าสุด 3.5.0 เพิ่งออกมาไม่ถึงเดือน หลังจากติดตั้งทดสอบมา ก็มีฟังค์ชั่นหลายอย่างที่น่าสนใจอยู่เหมือนกัน เช่น รองรับการติดตั้ง plugin ที่จะมีขึ้นในอนาคต (vB ปกติไม่มีติดตั้ง mod ผ่านตัวโปรแกรม) ใช้ ImageMagick แทน GD ได้ (ImageMagick มีฟังค์การทำงานได้ดีกว่า GD และกินแรงเครื่องเซิร์ฟเวอร์น้อยกว่า) อัพโหลดรูปโดยใช้ url แทนที่จะใช้ไฟล์ที่มาจากเครื่องของตัวเอง (ปกติฟังค์ชั่นนี้จะมีในโปรแกรมประเภทแกลลอรี่) ส่วนอีกฟังค์ชั่นที่น่าสนใจคือ เพิ่มฐานข้อมูลสำรองได้ (ยังไม่ได้ทดสอบฟังค์ชั่นนี้ ก็เลยยังบอกไม่ได้ว่ามันมีไว้ทำอะไรกันแน่) และอีกหลายฟังค์ชั่นที่น่าสนใจ แต่ไม่รู้จะใช้เมื่อไร :P แต่ที่แน่ๆ vB ก็ยังคงครองใจเว็บไซต์ระดับคอมเมอร์เชียลอยู่เหมือนเดิม (แม้แต่เราหลังจากติดตั้งใช้งานมาหลายเดือน ยังให้ความไว้วางใจมากกว่า smf ซะอีก)

เมื่อย้อนกลับมาดู smf ที่ใช้ๆ กันอยู่ ดูเหมือนว่าเค้าจะพัฒนาช้ากันมาก ออกมาใหม่แต่ละเวอร์ชั่น ก็ไม่ค่อยจะมีฟังค์ชั่นใหม่ๆ ที่น่าจะสนใจขึ้น เพียงแต่มีแก้ไขข้อผิดพลาดซะมากกว่า และการพัฒนาที่ช้าลงเรื่อยๆ ทำให้รู้สึกว่า smf อาจจะดับลงไปในไม่ช้า ถ้า smf ยังขาดคนเก่งๆ ที่จะช่วยพัฒนาต่อ....

หน้า: 1 [2]